Vállalati treasury konzultációs szolgáltatási lista

A Blochamps Capital Kft. az alábbi Szolgáltatáslista és a szolgáltatások részletezett bemutatásával segítséget kíván nyújtani a Megbízók részére, megfelelő együttműködési forma kiválasztásához a megalapozott, pénzügyi, befektetési döntések meghozatalának, a pénzeszközök megfelelő hasznosításának érdekében.

A Társaság a szolgáltatáslistában szereplő egyedi szolgáltatásokkal, illetve Szolgáltatás Csomagokkal áll a Megbízók rendelkezésére. Természetesen az igényeknek megfelelően az egyes Csomagok kiegészíthetők a Társaság Szolgáltatáslistájában szereplő bármelyik szolgáltatással.

Vállalati treasury, corporate finance feladatok; üzleti, stratégiai tervekre vonatkozó eseti megbízások teljesítése kis-és középvállalkozások részére. Munkatársainkat hazai nagyvállalatok és magánszemélyek rendszeresen keresik meg vállalati treasury és összetett strukturált be- fektetési termékek ügyeiben. Sajnos elmond- hatjuk, hogy tíz megkeresésből kilencszer mindig csak abban a fázisban, mikor az adott banki együttműködés már jelentős veszteséggel bír. Az egyik legnehezebb menedzseri kihívás késznek lenni megosztani a tudást, és késznek lenni - ha nem elég a lokális tudásunk- professzionális segítséget kérni még időben. A jelenlegi pénzügyi és gazdasági szabályozási környezetben külön jelentőséget nyer, hogy vállalati treasury tevékenységüket a vállalkozások professzionális szakmai támogatás mellett végezzék. Vállalati treasury tanácsadásaink során megbízható támogatást nyújtunk, hogy a még vállalható kockázati szint mellett milyen fedezeti és cash-flow politika szükséges az optimális működés eléréséhez, a mindennapokat megkönnyítendő pedig személyes kapcsolataink révén a banki treasury árjegyzésekben és kommunikációban is segítjük Ügyfeleinket, hogy a vállalati treasury tevékenységük megújult és kreatív szakmaisággal segítse versenyelőnyhöz Megbízóinkat.

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel, a Blochamps Capital Kft. üzleti ideje alatt szívesen látja személyesen is Hunyadi János utcai irodájában munkanapokon 9.00-17.00 óra között.

Érvényes: 2017. június 1.-től. A szolgáltatások díját +áfa terheli.

szolgáltatás típusa

díj vetítése

esedékesség

Üzletviteli tanácsadói- és a pénzpiacok működésére vonatkozó általános tájékoztatási szolgáltatás

A Megbízóval folytatott konzultációk során, a pénzügyi szolgáltatók által kínált és a hazai, valamint a külföldi piacokon elérhető egyes befektetési termékek jellemzőit és általános struktúráját mutatja be a Megbízott a Megbízónak. A Blochamps Capital Kft. a pénzpiacok működésére vonatkozó évtizedes tapasztalatait felhasználva a Megbízó egyedi kérésének megfelelően részletesen is bemutatja az egyes pénzpiaci eszközök működését és az azokban rejlő kockázati szinteket. A Blochamps Capital Kft. által készített leírás és tájékoztató alapján az Ügyfélnek lehetősége nyílik arra, hogy megismerje a saját maga számára legmegfelelőbb befektetési eszközt vagy konstrukciót.

éves

megbízáskor

Eseti pénzügyi jelentés készítése (15-20 oldal terjedelemben)

A Blochamps Capital Kft. eseti megbízás alapján vállalja az Ügyfél által kívánt, gazdasági eseményről szakmai leírások elkészítését 15-20 oldal terjedelemben, hogy Ön naprakész információkhoz juthasson, hatékony és körültekintő módon tájékozódhasson akár rendszeresen is az üzleti élet egyes területeinek állapotáról, várható változásairól.

eseti

megbízáskor

Adóoptimalizálásra vonatkozó üzletviteli konzultáció

A Blochamps Capital Kft. az adóoptimalizálásra vonatkozó üzletviteli konzultációs szolgáltatás keretében, a befektetések utáni adóvonzatokkal, év végi bevallásokkal, határidős üzletekkel, tőkeszámlás kötelezettségekkel járó adminisztratív terheket kívánja levenni a Megbízó válláról. Adózási konstrukciók kidolgozásához, amely adó-, számviteli-, deviza- és egyéb, kapcsolódó jogszabályok kombinált alkalmazását jelentheti, a Társaság speciális szaktudás biztosításával áll rendelkezésre, alapvető célként megjelölve az optimális adófizetési kötelezettség megteremtését.

eseti

megbízáskor

Tárgyalásszervezés (irodahely és asszisztencia biztosítása)

Az üzleti megbeszélések sikeres kimenetelét nagymértékben megkönnyítheti a nyugodt tárgyalási lehetőség. Üzleti találkozókhoz, eseti felkérés esetén a Blochamps Capital Kft. 8-10 főig exkluzív tárgyalóhelyiséget biztosít Hunyadi János utcai irodájában, szakképzett titkárnői előkészítéssel és asszisztenciával.

eseti

megbízáskor

Ingatlanfinanszírozási tanácsadás

Ingatlanpiaci beruházásokhoz projektfinanszírozói kapcsolatok felkutatásával, üzleti tervek készítésével, értékbecslés megszervezésével, az értékesítésben való szerepvállalással áll a Blochamps Capital Kft. Megbízói rendelkezésére.

projekt

megbízáskor

Nem banki hitelkonstrukciókra vonatkozó üzletviteli tanácsadás, jogi előkészítés

A Blochamps Capital Kft. üzletviteli tanácsadói szolgáltatás keretében vállalja Megbízói részére az eseti hitelfelvételi vagy hitelnyújtói üzleti szándék esetén nem banki hitelkonstrukció jogi előkészítését, kidolgozását, megkönnyítve ezzel az egyes projektek létrejöttét a potenciális üzleti partnerek között.

eseti

megbízáskor

Vidéki / Éjszakai konzultáció

A Blochamps Capital Kft. a Megbízóval folytatott előzetes egyeztetések alapján, a megbízás teljeskörű elvégzése érdekében, eseti jelleggel, vidéki/éjszakai konzultáción áll a Megbízó rendelkezésére.

óránként

megbízáskor

Üzletviteli tanácsadás portfolió képzési mechanizmusok tárgyában

A Blochamps Capital Kft. az üzletviteli szolgáltatások keretében széleskörű elméleti, piaci ismereteire alapozva, személyes konzultáció keretében mutatja be a Megbízója számára a portfolió képzés elméletét, a portfolió szerkezeti összeállításának lehetőségeit, valamint a stratégiák kialakításának elméleti lépcsőfokait.

éves

szerződés szerint

Határidős devizapiac bemutatására vonatkozó kutatás, üzletviteli tanácsadás és tanulmány

A határidős devizapiac lehetőséget kínál a vállalatok (külkereskedelemmel foglalkozó, export-import vállalkozások) részére a tényleges gazdasági tevékenységgel kapcsolatos árfolyambiztosításra (fedezeti ügylet – hedge strukturák), valamint módot nyújt mind magán-, mind jogi személyeknek a devizaárfolyamok változásaiból adódó profitszerzésre (spekuláció). A határidős devizapiacra vonatkozó üzletviteli tanácsadói kutatási és tanulmánykészítési szolgáltatás keretében a Blochamps Capital Kft. vállalja a határidős devizapiaci instrumentumok bemutatását, leírását, az azokkal kapcsolatos általános ismeretek és kockázatok Megbízó elé tárását, illetve egyedi kérés alapján adott instrumentumra vonatkozó kutatások elvégzését és tanulmányok elkészítését.

negyedéves

szerződés szerint

Származékos, opciós konstrukciók bemutatására vonatkozó üzletviteli tanácsadás, kutatás és tanulmány

A származékos, opciós befektetésekre vonatkozó üzletviteli tanácsadói kutatási és tanulmánykészítési szolgáltatás keretében a Blochamps Capital Kft. vállalja a származékos, opciós devizapiaci instrumentumok bemutatását, leírását, az azokkal kapcsolatos általános ismeretek és kockázatok Megbízó elé tárását, illetve egyedi kérés alapján adott instrumentumra vonatkozó kutatások elvégzését és tanulmányok elkészítését. A Blochamps Capital Kft. vállalja továbbá a devizapiaci trendek, a nemzetközi és a hazai devizapiacot érintő változások, hatások nyomon követését és egyedi befektetési lehetőségektől független kutatását, a kutatási eredmények folyamatos, naprakész aktualizálását és ezekre vonatkozó tanulmányok elkészítését. A Társaság a fenti kutatásokon alapuló tanulmány elkészítésével és igények szerinti folyamatos frissítésével tudományos alapokon nyugvó általános segítséget nyújt a Megbízó részére a származékos, opciós piacok megismeréséhez és változásainak nyomon követéséhez. A Megbízónak a tanulmányok alapján lehetősége nyílik arra, hogy adminisztratív tekintetben tudományos felügyeletet és ismereteket kapjon a hatékony kockázati taktikák önálló összeállítására.

negyedéves

szerződés szerint

Rendszeres, havi pénzpiaci tanulmányok, konzultációk

A Blochamps Capital Kft. vállalja az Ügyfél által kívánt pénzpiaci szegmensről, gazdasági eseményről pénzügyi tanulmányok havi elkészítését, üzletviteli konzultáció keretében ismerteti a várható gazdasági trendeket, hatásokat, hogy a Megbízó hatékony és körültekintő módon tájékozódhasson az üzleti élet egyes területeinek változásairól. A Megbízó által meghatározott célok mentén haladva a Blochamps Capital Kft. folyamatosan monitorozza a nemzetközi és hazai szakmai, gazdasági sajtót, ennek eredményét tanulmányozza, véleményezi és azt összefoglalva tárja a Megbízó elé.

éves

szerződés szerint

Szakmai előadás szervezése és prezentálása

A Megbízó igénye alapján a Blochamps Capital Kft. vállalja pénz- és tőkepiaci tematikájú, gazdasági üzletvitellel kapcsolatos előadások vagy előadássorozatok megszervezését, és megtartását, neves szakoktatók bevonásával.

eseti

szerződés szerint

Üzleti terv készítése

Vállalkozások részére a tevékenységi kör fejlesztéséhez, tőkebevonáshoz, kockázati tőke kereséséhez elengedhetetlen a vállalkozás tervezett jövőjét vázoló professzionális üzleti terv. Alapelvárássá vált, hogy a tőkebevonó körültekintő üzleti tervvel szólítsa meg potenciális tárgyalópartnereit, így továbbítva feléjük vállalkozásának működésével kapcsolatos elképzeléseit és információit. A Blochamps Capital Kft. vállalja a rendelkezésre álló adatok alapján, az üzleti terv teljes körű menedzselését, az adatgyűjtéstől, a tőkepartner kereséséig, az esetleges tárgyalási folyamatok menedzselését, saját kapcsolati körből tőkepartnerekkel tárgyalások megszervezését, szakmai befektetői kapcsolat felkutatását, a Megbízó által hozott befektetőkkel tárgyalások megszervezését, illetve a tulajdonszerzési/tőkebevonási tárgyalások során folyamatos pénzügyi konzultációt. A Társaság szakértői segítséget kínál a vállalkozás végrehajtási tervének elkészítéséhez, a későbbi opciós kivásárlási (tulajdonszerzési) szerződések kidolgozásához.

projekt

szerződés szerint

Kockázati tőke projektek menedzselése, tanácsadás

A Blochamps Capital Kft. vállalja a kiválasztott cégek, vállalatok befektetési szempontból való előszűrését, valamint a rendelkezésére álló üzleti dokumentációk alapján, kockázati átvizsgálását, a tárgyalási folyamat menedzselését, a vállalkozás végrehajtási tervének elkészítését.

projekt

szerződés szerint

Gazdasági szervezetek működési strukturájának átvilágítása

A működési struktúra átvilágításra vonatkozó üzletviteli tanácsadói szolgáltatás keretében, a Blochamps Capital Kft. elemzi az adott gazdasági szervezet pénzügyi helyzetét, átvilágítja a működési folyamatokat, kialakítja a havi riportolási rendet, elkészíti a kontrollling beszámolót, valamint javaslatokat tesz az optimális működési feltételek megteremtése érdekében szükséges intézkedésekre.

eseti

szerződés szerint

Befektetési ügyletek teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatos adminisztratív kontroll-szolgáltatás

A befektetések kezelésének fontos része az előkészítésen és az üzletkötésen túl a Megbízó és szolgáltatója között megkötött üzletek, ellenőrzése, azok adminisztrációjának nyomon követése. A Blochamps Capital Kft. a Megbízóval történő személyes konzultáció során az adott jogügylet megismerését követően szakmai tanulmányt készít az adott ügylettípusra vonatkozó kontrollpontokról, illetve mindazon feladatokról, amelyek általános jelleggel mind üzleti, mind adminisztratív szempontból jelentősek lehetnek a Megbízó számára az adott ügylet ellenőrzése, nyomon követése során. A Blochamps Capital Kft. által készített általános üzleti és adminisztratív ellenőrzési, nyomon követési tanulmány segítséget nyújt a Megbízók számára abban, hogy ügyleteiket azok lezárását követően saját maguk bármikor ellenőrizni tudják, illetve a nyomon követést a szakmai ismeretek birtokában saját maguk, külső segítség nélkül el tudják végezni.

projekt

szerződés szerint

Vállalati pénzügyekkel kapcsolatos tanácsadás

A Blochamps Capital Kft. által nyújtandó "corporate finance" jellegű tevékenység az alábbi szolgáltatásokat foglalja magában:

  1. vállalatok felvásárlásával, összeolvadásával, illetve értékesítésével kapcsolatos szakmai felvilágosítás, az egyes folyamatok működésének bemutatása,
  2. tőkefinanszírozással kapcsolatos folyamatok működésének bemutatása,
  3. részvény- és kötvénykonstrukciók ismertetése és azok kibocsátásával kapcsolatos adminisztratív folyamatok bemutatása.

Az a., b., és c. pontokban meghatározottak mellett, különböző társaságok tőkeszerkezetével kapcsolatos üzletviteli tanácsadás keretében a Blochamps Capital Kft. értékpapírok forgalomba hozatalának adminisztratív ügyintézéséhez kapcsolódó folyamatok bemutatásával is ügyfelei rendelkezésére áll.

projekt

szerződés szerint

Szakmai mediációs tevékenység

A Blochamps Capital Kft. mediációs tevékenységének a keretében segítséget nyújt a Megbízóinak a fennálló üzleti kapcsolataikból származó és a mindennapi banki aktivitás során esetlegesen felmerülő vitás helyzetek kezelésében, rendezésében.

éves

szerződés szerint

Egyedi konzultációs üzletviteli tanácsadói szolgáltatás

A Blochamps Capital Kft. külön megbízás esetén a Megbízó igényeit, üzleti feltételeit figyelembe véve, a Szolgáltatáslistában megnevezett szolgáltatási csomagok vagy az üzletviteli szolgáltatások egyes elemeit kombinálva, esetlegesen új szolgáltatási paneleket beépítve, egyedi, testreszabott üzletviteli szolgáltatásokkal áll Megbízói rendelkezésére.

eseti

megbízáskor

 

"Blochamps KKV üzletviteli tanácsadó" csomag

Üzleti terv készítése, kockázati tőke projektek menedzselése, tanácsadás, eseti pénzügyi jelentés készítése (15-20 oldal terjedelemben), adóoptimalizálásra vonatkozó üzletviteli konzultáció, gazdasági szervezetek működési strukturájának átvilágítása

éves

szerződés szerint

 

Fizetési kötelezettség elmulasztása (késedelmi kamat): mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese

A Blochamps Capital Kft. kijelenti, hogy konkrét pénzügyi- vagy befektetési eszközre vagy annak kibocsátójára vonatkozó ajánlást nem kíván tenni, a Megbízó számára üzletkötést, szerződéskötést nem javasol, arra nem ösztönöz és nem hajt végre, a Megbízó eszközeit nem kezeli, azok befektetésére vonatkozó befektetési javaslatot nem tesz, illetve a fenti tevékenységeket semmilyen formában nem közvetíti.

A Blochamps Capital Kft. által végzett tevékenység kizárólag a pénzügyi- befektetési piac működésének bemutatására, az egyes pénzügyi- befektetési eszközök, konstrukciók közgazdasági tartalmának ismertetésére, működésének leírására és kockázatainak feltárására terjed ki és semmilyen formában sem ösztönöz magánszemélyeket tevékenységek kifejtésére.

Ennek megfelelően a Blochamps Capital Kft. végzett tevékenység nem minősül sem a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya alá tartozó pénzügyi-, illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatásnak, sem a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény hatálya alá tartozó befektetési-, illetve kiegészítő befektetési szolgáltatásnak.

Hírlevél