Jogi nyilatkozat

A Blochamps Capital Kft. honlapján megjelenő adatok, információk, fotók, grafikonok és az esetlegesen a honlapon szereplő tanulmányok a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti védelem alatt állnak. Az oldalak tartalmát képező információk egészének vagy részének bármilyen formában történő másolása, felhasználása, reprodukálása, átruházása, terjesztése, átdolgozása vagy tárolása jogszabályba ütközik és büntetőjogi felelősséggel jár. Az ilyen jellegű tevékenységek megkezdéséhez a Blochamps Capital Kft. előzetes írásos engedélyének beszerzése szükséges.

A Blochamps Capital Kft. honlapján, a hírlevelekben és az egyéb publikált anyagokban közzétett információk tájékoztató jellegűek, nem minősülnek közvetlen ajánlattételnek, befektetési tanácsadásnak. A Blochamps Capital Kft. kizárja a felelősségét a honlap tartalma miatt bekövetkező mindennemű kárért, veszteségért, elmaradt haszonért. Bármely üzleti, illetve befektetési jellegű döntés meghozatala előtt ajánlott személyesen konzultálni szakemberrel.

A honlap a látogatóknak nyújtott szolgáltatás. A Blochamps Capital Kft. semmilyen felelősséget nem vállal a honlap megtekintéséből, elérhetetlenségéből, vagy az ott található információk felhasználásából eredő esetleges károkért, továbbá fenntartja a jogot a honlap tartalmának indoklás és értesítés nélküli bármely időpontban történő módosítására, kiegészítésére vagy törlésére.

A Blochamps Capital Kft. kijelenti, hogy a honlapon megjelenő információkat kizárólag konzultációs jelleggel szerepelteti, azok nem minősülnek sem a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya alá tartozó pénzügyi-, illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatásnak, sem a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá tartozó befektetési-, illetve kiegészítő befektetési szolgáltatásnak.

Hírlevél

A weboldal üzemeltetője a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal.

Az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve; Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény; Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény. Az adatvédelmi koncepció a megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, amelynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. A szolgáltató nem jogosult az adatokat kezelni, így nem minősül adatfeldolgozónak.

Adatvédelem

Személyes adatok gyűjtése és feldolgozása

Az oldal látogatóinak személyes adatainak a védelme kifejezetten fontos a Blochamps Capital Kft. számára.

A Blochamps Capital Kft. honlapjának a működése és az azon elérhető valamennyi tartalom összhangban van a magyar adatvédelmi jogszabályokkal.

Alapfogalmak

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat (különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret), valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

A kezelt személyes adatok köre

Blochamps Capital Kft. a weblapján keresztül nem gyűjti, és nem kezeli az oldal látogatóinak a személyes adatait.

Automatikusan rögzített információ (nem-személyes adatok)

Az oldal látogatóinak testre szabott kiszolgálása érdekében az oldalt meglátogató személy számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t az oldal látogatója képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az oldal látogatója tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Amikor az oldal látogatója a Blochamps Capital Kft. honlapjára lép, általános jellegű adatok kerülnek automatikus (regisztráció nélküli) rögzítésre, amelyeket nem személyhez kötődő célokra kerülnek felhasználásra.

Ezek az információk név nélkül kerülnek kiértékelésre, és a Blochamps Capital Kft. honlapjának látogatottságának felmérését, valamint a közzétett tartalmak fejlesztését szolgálják. Az oldal látogatóinak adatai nem kerülnek továbbításra harmadik fél részére. Konkrét személyekre vonatkozó felhasználói profilt nem generálunk. Ezeknek az adatoknak a további használatára és terjesztésére nem kerül sor.

Google Analytics

A Blochamps Capital Kft. honlapja a Google Analytics webes elemzési szolgáltatást használja. A Google Analytics úgynevezett "cookie"-kat, azaz szöveges fájlokat telepít az oldal látogatóinak számítógépén, amelyek lehetővé teszik a Google számára, hogy elemezze a honlap használatára vonatkozó látogatói információkat. A cookiek a gyűjtött információkat elsődlegesen a Google Európai Unió területén található szervereire továbbítják és a gyűjtött információk ezen szervereken kerülnek tárolásra, kivételes esetben a cookiek által gyűjtött információk a Google Amerikai Egyesült Államokban található szervereire kerülnek továbbításra és tárolásra feldolgozás céljából. A cookiek által tárolt IP címek anonimizált formában, (úgynevezett IP maszkolás) kerülnek rögzítésre és esetlegesen az Európai Unió vagy Európai Gazdasági Térségen kívüli szerverre történő továbbításra. Az IP címek kizárólag kivételes esetekben kerülnek maszkolás nélkül továbbításra a Google Egyesült Államokbeli szervereire. A Google az adatokat a Blochamps Capital Kft. megbízásából, a Blochamps Capital Kft. nevében gyűjti és tárolja, annak a céljából, hogy az adatokat értékelje, azokból jelentéseket készítsen a honlapon végzett tevékenységekről, és az oldal látogatójának internetes tevékenységének megfelelően kapcsolatba hozza a honlapon végzett tevékenységet az egyéb internetes tevékenységekkel és szolgáltatásokkal. Az oldal látogatója a Google Analytics által a számítógépére telepített cookikat a böngészőjének beállításainak a módosításával bármikor kikapcsolhatja, illetve azokat törölheti. A Blochamps Capital Kft. tájékoztatja az oldal látogatóját, hogy a cookiek kikapcsolása esetén esetlegesen nem tudja használni a honlap minden jellemzőjét, funkcióját. Amennyiben további információkat kíván megtudni a cookiek működéséről, akkor az alábbi linken teheti azt meg: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

Hivatkozások más weboldalakra

A jelen nyilatkozatok a www.blochamps.hu honlapra vonatkoznak, amelyet a Blochamps Capital Kft. működtet. Az ezen a honlapon található hiperhivatkozásokon és külső linkeken keresztül elérhető weblapokra a jelen nyilatkozatok hatálya nem terjed ki.

Hírlevél