Pénzügyi kisokos

A Pénzügyi kisokosban szereplő fogalmak összeállításával a Blochamps Capital Kft. a pénzügyi, gazdasági kifejezések megértését kívánja megkönnyíteni. A Pénzügyi kisokos hasznos segítséget nyújthat a pénzügyi, gazdasági definíciók közti eligazodáshoz, azok pontos értelmezéséhez. A címszavakat ABC sorrendbe rendezte a Társaság, az adott címszó eléréséhez kérjük kattintson a szó kezdőbetűjére.

A Á B C D E É F G H I J K L M N NY O Ö P R S SZ T V W Y Z

A
Abszolút hozam

Befektetésen realizálható valós hozam. A mérésére használt egyik leggyakoribb mutató a nettó jelenérték, amely a befektetés megvalósítási költségeinek és az abból származó hozamok diszkontált jelenértékének összegét jelenti. Alkalmas a több potenciális befektetési lehetőség közül a legjobb alternatíva kiválasztására.

Ajánlati árlépésköz

A tőzsdei termékek esetében az a legkisebb érték, amivel feljebb vagy lejjebb mehet az ár. Részvények esetében a BÉT-en, a részvény árfolyamértékétől függ. 1.000 forint alatt 1 forint, 1.000-9.999 5 forint, 10.000 fölött 50 Ft.

Aktívák

Lásd: Eszközök (aktívák)

Akvizíció

Vállalati szintű bevásárlás, tulajdonrész szerzése más vállalatban, elsősorban nem pénzügyi, hanem szakmai célokkal.

Alapfedezet

Határidős, opciós vagy egyéb származékos pozíció tartását lehetővé tevő értékpapír - vagy állampapír - letét, amelyből veszteség esetén a bank, illetve a befektetési vállalkozás kielégítheti magát.

Alapkezelő

Olyan vállalkozás, amely kizárólag befektetési alapok kialakításával, a létrejött alapok eszközeinek adásvételével foglalkozik annak érdekében, hogy ezzel a lehető legnagyobb hozamot biztosítsa a befektetési jegyek tulajdonosainak. Például: OTP Alapkezelő Zrt.

Alkusz

A tőzsdén bejegyzett üzletkötő, a tőzsdetag egy személyben felhatalmazott megbízottja, aki az üzleteket mindenkor a tőzsdetag nevében és felelősségére köti. A magyar előírások szerint alkusz az lehet, aki tőzsdei szakvizsgával és legalább egyéves értékpapír-piaci gyakorlattal rendelkezik.

Allokáció

Túljegyzés esetén a jegyzés lezárását követő eljárás, amely során a kibocsátó, illetve forgalmazó az előre meghirdetett elvek alapján dönt az egyes jegyzések elfogadásának mértékéről. Leggyakrabban használt allokációs elvek: 1. Kártyaelosztás elvén működő, minden részvényjegyzőnek (csak az igénylés mértékéig). 2. Jegyzésarányos, ami lehet egyenes arányos (kétszeres túljegyzés, 50%), vagy degresszív. 3. Időrendi (a jegyzés időpontja alapján) 4. Preferált csoportok (pl: magyar állampolgár) 5. Sorsolásos.

AMEX

American Stock Exchange. Amerikai értéktőzsde.

Arbitrázs ügylet

Két egymással kapcsolatban lévő de (pl. földrajzilag) egymástól különböző piacon egy időben lebonyolított két üzlet, melyek célja a két piacon kialakult árak eltéréséből fakadó kockázatmentes haszon megszerzése.

Ask

Lásd: Eladási árfolyam (Offer/Ask)

Aukció

Licitálás alapján végrehajtott értékesítés, melynek célja, hogy az aktuális piaci helyzetben elérhető legmagasabb árat kapja a tulajdonos vagy a kibocsátó. Az állampapírok elsődleges piacán a legfontosabb értékesítési mód az aukció, melyen a legjelentősebb értékpapír-kereskedőkből álló elsődleges forgalmazói kör (primary dealer-ek) vehetnek részt. Az értékpapírok területén alapvetően megkülönböztetünk nyílt (kikiáltás) és zárt (borítékos) módozatot, valamint az elfogadott ár szerinti ajánlati áras és egységáras aukciókat. Magyarországon elsősorban az állampapírpiacon, az ÁKK által szervezett aukciókra kell gondolni, ahol zárt aukción, ajánlati áras módszerrel folyik az állampapír-kereskedelem.

Á
Áfa

Általános forgalmi adó. A termékértékesítésre és a szolgáltatásnyújtásra kivetett központi adófajta, melyet az fizet meg, aki a termékért (szolgáltatásért) ellenértéket kap, ám az adót a vételárban (díjban) áthárítja a vevőre. Mértéke hazánkban a jelenleg hatályos jogszabály szerint 5, 18 és 27%.

ÁKK

Államadósság Kezelő Központ. 1995-ben létrehozott szervezet, feladata a központi költségvetés adósságának kezelése (előtte az MNB végezte). Hatáskörébe tartozik minden lényeges, az államadósság menedzselésével kapcsolatos feladat ellátása, így a belföldi és külföldi állampapír-kibocsátások menedzselése, a központi költségvetés fizetőképességének fenntartása, az állam átmenetileg szabad pénzeszközeivel való gazdálkodás, likviditáskezelési célú tevékenység.

Államkötvény

Az állam hitelfelvételének (eladósodásának) hosszú távú eszköze. Fajtái: 2, 3, és 5 éves fix kamatozású, 5 éves változó és 7 éves tőkeindexált. Értékesítése aukción történik.

Állampapír

Az államháztartás finanszírozásának elsődleges eszköze, két fajtája a kincstárjegy és az államkötvény.

Árbevétel

Egy gazdálkodó szervezet által adott időszakban (negyedév, félév, év) alatt elért, termékek, szolgáltatások értékesítésből származó bevétel.

Árbevétel arányos nyereség

Adózott eredmény osztva a nettó árbevétellel.

Árfolyamjegyzés

Egy adott deviza ára, egy másik devizanemben kifejezve. Legtöbbször a jegyzett devizát a bázisdeviza egy egységére adják meg.

Árfolyammarzs

Az adott értékpapírra jegyzett - a névérték százalékában kifejezett - vételi és eladási árfolyam különbsége százalékpontban (bázispontban) kifejezve. Az elsődleges forgalmazók tőzsdei és KELER OTC árfolyamjegyzésük során a változó kamatozású államkötvények esetén legfeljebb 1 százalékpontos árfolyammarzsot alkalmazhatnak.

B
B2B

Business to business. Internetes info-áru-szolgáltatás adok-veszek, üzleti felhasználóknak.

B2C

Business to consumer. Vállalatok és fogyasztók között létrejött elektronikus üzlet, pl. könyv-, CD rendelés.

BAMOSZ

Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége. Az alapkezelők által alapított szervezet, mely képviseli érdekeiket, támogatja a szakoktatást, szakmai ajánlásokat, normákat fogalmaz meg, vélelmezi a befektetési alapokkal kapcsolatos jogszabályokat, ügyel a verseny tisztaságára és elősegíti a piac fejlődését.

BÁT

Budapesti Árutőzsde. 1989-ben alakult. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) és a BÁT közti tárgyalások 2005. októberében az egyesülés sikeres létrejöttével lezárultak, így a BÁT-on 2005. novemberében megszűnt a kereskedés, a BÁT beolvadt a BÉT-be. A két piac egyesülése az árupiacok BÉT általi átvételét jelenteti (amellyel párhuzamosan a BÁT beszüntette saját piacának működtetését).

Bázisár

A nem hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vonatkozásában az ajánlattételi limitek, a szüneteltetés meghatározásának alapjául szolgáló érték. Általában, az utolsó záróár. Ha ez öt napos vagy régebbi, akkor a nyitó szakaszban az utolsó záróár, utána pedig a nyitóár. Ha még így sem határozható meg a bázisár, ekkor a tőzsde határozza meg algoritmusok alapján.

Bázisdeviza

Devizaárfolyam jegyzésénél az a deviza, melynek egy egységében a másik (jegyzett) devizát kifejezik. (A jegyzett devizapár bal oldalának a devizaneme.)

Bázispont

Egy század százaléknyi kamatláb.

Bear

Lásd: Medve (bear)

Befektetési alap

Befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörű kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők általános megbízása alapján, azok érdekében kezel. Egyetlen célja, hogy minél magasabb nyereséget biztosítson a befektetési jegy tulajdonosainak.

Befektetési alapkezelő

A befektetési alapokat menedzselő szervezet, melynek szakemberei az alapkezelési szabályzatban foglalt elvek alapján és annak megfelelően végzik a befektetők vagyonának kezelését.

Befektetési bank

Investment bank. Kizárólag befektetési szolgáltatásokat nyújtó pénzügyi intézmény. Jellemzően az angolszász országokban (USA, Nagy Britannia) találhatók meg, ahol a klasszikus kereskedelmi banki tevékenység (betétgyűjtés-hitelnyújtás) és a befektetési tevékenység elválik egymástól. A befektetési bankok fő tevékenységi területe a vállalati kötvény és részvénykibocsátások szervezése és lebonyolítása. (pénzügyi elemzések készítése, tanácsadás, és egyéb pénzügyekhez kapcsolódó tevékenységek). Legismertebb képviselőik: Merrill Lynch, Salomon Brothers, Goldman Sachs.

Befektetési jegy

A befektetési alap által kibocsátott értékpapír. Vagyoni jogokat biztosít az alap értékeire. Tőzsdén, csak a zárt végű alapok jegyei foroghatnak.

Bemutatóra szóló

Értékpapírok (és még sok egyéb - pl. betét) azon formája, amely érvényesítéséhez csak maga a dokumentum szükségeltetik. Anonimitása okán a feketegazdaság és a pénzmosás elleni harc miatt egyre kevésbé fordul elő.

Benchmark

Küszöbszám, viszonyítási alap, amely lehetővé teszi eltérő értékek összehasonlítását vagy mérését. Stratégiai tervezésnél a számszerűsített cél, amelyet el kell érni.

Bessz (baisse)

Az árfolyamok esése a tőzsdén (szűkebben, az árfolyamok és a forgalom együttes esése).

BÉT

Budapesti Értékpapírtőzsde. 1990-ben alapult, és azóta is Magyarország egyetlen értéktőzsdéje. Legfőbb szervei: Közgyűlés, Tőzsdetanács, Tőzsdetitkárság, Etikai Bizottság, Felügyelő Bizottság, Választottbíróság, és szakmai bizottságok (Kibocsátói, Kereskedési, és Elszámolási). Indexe: BUX. Jelenleg négy szekciója van: 1. Részvény 2. Hitelpapír 3. Származékos 4. Árú. A BÉT és a BÁT közti tárgyalások 2005. októberében az egyesülés sikeres létrejöttével lezárultak. A két piac egyesülése valójában az árupiacok BÉT általi átvételét jelentette, amellyel párhuzamosan a BÁT beszüntette saját piacának működtetését.

Betét

A kereskedelmi bankok klasszikus tevékenységéhez (betétgyűjtés-hitelnyújtás) kapcsolódó instrumentum. A bank a betétet elhelyező betétesnek kamatot és a betétösszeg visszafizetését ígéri, az így szerzett forrást hitelezésre fordítja. Két legfontosabb fajtája a látra szóló és a lekötött betét.

BEVA

Befektető-védelmi Alap. A brókercégek befizetései által fenntartott összegből a befektetők kártalanítására személyenként maximum egymillió forintig, esetleges brókercég csődök esetére.

Bid

Lásd: Vételi árfolyam (bid)

Bid Offer Spread

A vételi és eladási ár közti különbség. A spread (marzs) a bank nyereségtartaléka, azaz ha valaki elad neki a BID árán valamilyen devizát, megmarad neki a spread, mint lehetséges árengedmény a megvásárolt deviza eladásához. Az árengedmény elmaradása esetén a spread a market maker nyeresége. Más értelemben a spread a piaci likviditás jelzőszáma is, hiszen ha a bank úgy érzi, hogy könnyen tovább tudja adni a vett összegeket illetve jó áron meg tudja megvásárolni az eladott összegeket, bátrabban mer szűkebb - azaz kisebb nyereségtartalékú - árat jegyezni. Likvid piacon a spreadek kisebbek, kevéssé likvidek nagyobbak. Ezért a spread az ár minőségének is a jelzőszáma, hiszen bármilyen irányban vagyunk érdekeltek az üzletelésben a szűkebb spread jó, a tágabb pedig rossz.

Big figure

Az árfolyamok jegyzésekor az üzletkötők egymás között időtakarékosságból nem mondják ki az árfolyamokat jelző teljes számot, általában az árfolyam utolsó két számjegyével adják meg az árfolyamokat. (pl amennyiben az USD/JPY árfolyam 116,65-116,75, akkor ezt 65-75-ként jegyzik az ajánlatok során). Tehát a big figure az a szám, mely a jegyzések során a ritkábban változó részt alkotja.

Bika (bull)

A tőzsdén az expanzió jelképe. Amikor bikát emlegetnek, akkor nőnek a részvényárak (szűkebben véve a forgalom és az árak együttes élénkülése).

Bikapiac (bull piac)

Olyan piac, amelyet emelkedő árak jellemeznek, mind a csúcspontok, mind a mélypontok feljebb vannak. Általában akkor nevezünk egy piacot hosszú távon bull piacnak, ha az árak a 200 napos mozgóátlag felett vannak. A bull piac első fázisában az árfolyam hirtelen nagymértékben az addigi csökkenő trenddel ellentétes irányban mozdul el. A második szakaszban az árfolyam hosszabb perióduson keresztül fokozatosan növekszik, majd végül a harmadik fázisban, mielőtt új trend venné kezdetét, az árfolyam még egyszer jelentős mértékben a meglévő, emelkedő trend irányába mozdul. A bullish piacon elképzelhetőek rövid ideig tartó áresések, ám ezek az alapvető trendet nem módosítják.

Blue chip

Olyan, az adott piacon nagy forgalmú részvény, ami meghatározó az adott piacról képzett tőzsdeindexben és az ország gazdaságában. Az ilyen papírok általában jól teljesítenek és magas a likviditásuk. (A név eredetileg az IBM részvény ragadványneve volt.).

Bonitás

Hitelképesség.

Bóvli kötvény (junk bonds)

Spekulációs fokozatú, nagy haszon lehetőségét, nagy kockázattal hordozó vállalati kötvény. Az angolszász országokban igen kedvelt.

Bróker

Tőzsdei alkusz, ügyfelek megbízása alapján ad-vesz. A munkakör betöltését, törvény szabályozza: büntetlen előélet, tőzsdei szakvizsga, minimum 1 év segédüzletkötőként való működés.

Brókercégek

Tőzsdei adásvétel professzionális bonyolítói. A legjobbak mögött komoly tudás és szakembergárda áll.

Bruttó hazai össztermék (GDP)

Gross Domestic Product. A gazdaság pénzben kifejezett produktuma. Gyakran célszerűbb a vásárlóerő paritáson vett érték, vagy csupán az éves növekményének (gazdasági növekedés) vizsgálata. Valamely országban megtermelt javak és szolgáltatások összessége (más néven az össz- vagy aggregált kereslet), függetlenül attól, hogy a javak előállítója egyébként mely ország illetőségébe tartozik.

BUBOR

Budapest Interbank Offered Rate. Budapesti bankközi, referencia jellegű (ehhez viszonyítják az egyes hiteleket, pl: BUBOR +30 bázispont) kínálati kamatláb.

Bull

Lásd: Bika (bull)

Bull piac

Lásd: Bikapiac (bull piac)

BUX

A budapesti részvénypiac mozgását nagyjából jól jellemző mutató, 1991-ben 1000 ponton startolt. A különböző részvények nagyságuk és forgalmuk alapján kapott súlyozással szerepelnek benne.

C
Cash Flow

Egy adott időszakban megmutatja a vállalkozás pénzügyi helyzetének változását.

CESI

Central European Stock Index", azaz "Közép-európai részvényindex. Dollár alapú, a közép-európai térség öt értéktőzsdéjén (Budapest, Ljubljana, Pozsony, Varsó, Prága) forgó részvények árfolyammozgásait tükrözi.

Close Out

A nyitott pozíciók lezárását, akkor hívjuk így amennyiben a margin call-t követően az ügyfél nem teljesíti a befizetési kötelezettségét, és ezért a teljes margin vagy annál is nagyobb összeg elvesztését elkerülendően a pozíciók lezárásra kerülnek (más néven kényszerlikvidálás).

Cross Rate

Lásd: Keresztárfolyam (cross-rate)

D
DAX

Németország (Frankfurt) legjelentősebb tőzsdeindexe, 1988-ban 1000 pontról indult.

Day Trade (DT)

Adott termék azonos mennyiségre vonatkozó, napon belül végrehajtott, eladásból és vételből álló tőzsdei tranzakció. Célja, a termék napon belüli árfolyamváltozásából történő profitszerzés.

Day Trader

A napon belüli árfolyammozgásokból hasznot remélő spekuláns.

Dealer

Bankközi piaci üzletkötő, a brókerrel ellentétben munkájának nem pusztán a bizományosi közvetítés, hanem az árfolyamkockázat átvállalása a lényege, így a dealer nem csak a forgalomban, hanem a vételek és eladások közti különbözetben is érdekelt.

Deficit

Költségvetési hiány.

Defláció

A fogyasztói árak folyamatos csökkenését, azaz a pénz értékének folyamatos növekedését jelenti.

Dematerializáció

Az értékpapírok fizikai formájának megszűnése, amitől kezdve az értékpapírok csak számítógépes nyilvántartásban szerepelnek.

Dematerializált értékpapír

Fizikailag nem, csak értékpapírszámlákon, digitális jelként létező értékpapír.

Derivatív

Határidős (ügylet, piac).

Deutsche Börse

Európa talán legdinamikusabban fejlődő tőzsdéje, Frankfurti székhellyel. International Exchange (iX) néven tervezték egyesülését Londonnal. Legfontosabb indexe: DAX.

Deviza

A nemzetközi elszámolásokban a készpénzt helyettesítő fizetési eszközök gyűjtőneve. A deviza valamely külföldi valutában kitöltött fizetési okmány, a nemzetközi forgalomban szereplő fizetési ígéretet tartalmazó értékpapír, minden külföldi helyen, külföldi valutában kifizetendő fizetési utalvány, külföldön fizetendő követelés vagy tartozás. A köznapi szóhasználatban a deviza és a valuta szót azonos értelemben használják. Míg azonban a valuta kibocsátója valamely ország központi bankja, addig devizát bárki (kereskedelmi bank, gyártó cég stb.) kibocsáthat.

Devizakockázat

Valamely eszköz megvásárlása során azt a kockázatot jelöli, hogy a befektetés időtartama alatt megváltozik-e annak a devizának az árfolyama, melyben az eszközt nyilvántartják. Ez elméletileg mind pozitív, mind negatív irányban módosíthatja a befektető által elért teljes hozamot.

Dezintermediáció

Az a folyamat, amelynek során a gazdaság szereplői elfordulnak a hagyományos bankoktól, és az értékpapírpiacon keresnek (és találnak) forrásokat.

Direkt jegyzés

Olyan árfolyamjegyzés, amikor egy adott ország devizáját más devizákkal, de elsősorban az USD-vel szemben bázisdevizaként szerepeltetik.

Diszkont

A forward ügyleteknél az a nagyság, amellyel egy deviza határidős ára egy másik devizában kifejezve olcsóbb, mint annak spot ára. Határidős teljesítésnél a határidős diszkont jelzi a devizapárt alkotó devizák közti kamatlábkülönbséget.

Diszkont Kincstárjegy (DKJ)

Rövid futamidejű (3, 6, és 12 hónap) állampapír. A hozamot diszkont biztosítja, aminek a nagysága az ÁKK által szervezett aukciókon, piaci körülmények között alakul ki.

Diszkontálás

Jövőben esedékes követelések értékének kiszámítása a lejáratig járó kamatok levonásával. Például: értéknap előtt (jelenértéken) számolnak el.

Diverzifikáció

A befektetések kockázatának csökkentése oly módon, hogy a rendelkezésre álló összeget több befektetési lehetőség között osztják meg.

DJIA

Dow Jones Industrial Average. New York tőzsdéjének mozgását követni hivatott index, 1884-óta jegyzik. Jelenleg az USA harminc legfontosabb részvényének, egyszerű árral súlyozott átlaga. Az elemzők nem kedvelik, mert nem számol osztalékkal, aránytalan a súlyozás, és hibájának róják fel, hogy az indexkosár elég konzervatív.

Duration

Kötvények hátralévő átlagos futamideje. A kötvény kifizetéseinek hátralévő időtartamokkal súlyozott (az egyes kifizetések jelenértékeinek relatív súlyával) számtani átlaga. Más szóval a kifizetések időbeli súlypontja.

DWIX

Magyar kincstárjegy-hozamindex, a rövid lejáratú állampapírok hozamának mérésére. 3, 6, és 12 hónapos diszkont-kincstárjegyek aukción kialakult átlaghozamokat súlyozza, időarányosan (közelebbi aukciók nagyobb súllyal).

E
"E" nap

A társasági esemény (pl: közgyűlés, osztalék) napja.

E-Commerce

Internetes kereskedelem.

E/P

Nyereséghozam (earnings yield), a P/E mutató inverze. Örökjáradékosan méri a részvény hozamát.

EBIT

Earnings Before Interest and Taxes. Adózás, kamatfizetés és rendkívüli tételek előtti eredmény (üzemi eredmény). Egy cég adott időszak alatt elért eredményének az a hányada, melyből még nem vonták le a részvényeseken kívüli szereplők (hitelezők, állam) részére kötelezően kifizetendő tételeket.

Ebitda

Adott negyedévvel záródó időszak halmozott üzemi eredménye + elszámolt értékcsökkenés, osztva az azonos időszak halmozott árbevételével.

Egy részvényre jutó eredmény

Adózott eredmény osztva a részvények számával. Megmutatja mekkora vállalati jövedelmet termel egy részvény.

Eladási árfolyam (Offer/Ask)

Árfolyamnál az a kínálati ár, melyen a bank, illetve az árat jegyző market maker a szóban forgó devizát egy másikkal szemben eladja. A kamatlábak esetében az a kamatláb (%-ban), melyen a bank a devizát hajlandó hitelként kihelyezni. A kétoldali jegyzésnél rendszerint a jobb oldali érték.

Elsődleges piac

Az értékpapírok kibocsátásának színtere. Az elsődleges piac valójában az értékpapírok forgalomba hozatalát jelöli, vagyis az első értékesítést, mielőtt a papírok folyamatos forgalmazása megkezdődik. Az elsődleges piac nem teljesen piacként működik, ugyanis a kereslet-kínálati viszonyok nem feltétlenül mechanikusan érvényesülnek, illetve nem a piaci szereplők összessége áll egymással szemben, hanem a kibocsátó és képviselője, a forgalmazó a piac többi szereplőjével köt üzletet.

Elszámolási ciklus

Az ügylet megkötése és az elszámolás között eltelt idő. A BÉT-en részvényeknél T+5, állampapíroknál T+2 nap. Nyugat-Európában jellemzően gyorsabb e folyamat.

EPS

Earnings per Share. Egy részvényre jutó eredmény. Adózott eredmény osztva a részvények számával. Megmutatja mekkora vállalati jövedelmet termel egy részvény.

Eredménykimutatás

Számviteli okmány, az éves beszámoló része. Egy adott időszakra vonatkozóan összevontan mutatja meg a vállalkozás bevételeit, ráfordításait, valamint az adózott és a mérleg szerinti eredményt.

Eszközarányos nyereség

Return on Assets (ROA) A ROA mutató a cég összes eszközének nagyságát veti össze az eszközökkel elért jövedelemmel. Minél magasabb a mutató értéke, annál nagyobb hozamot ért el a társaság eszközeinek működtetésével.

Eszközérték

Megmutatja, mennyit ér az adott vállalkozás. Gyakran részvényre vetítve adják meg. (Általában rossz jel, ha magasabb, mint az árfolyamérték.)

Eszközök (aktívák)

A vállalati vagyon az újratermelésben betöltött szerepe szerint felsorolva a mérlegben, összértékük megegyezik a forrásokkal. Főbb eszközcsoportok: befektetett eszközök, forgóeszközök és az aktív időbeli elhatárolások. pl: gépek, berendezések stb.

EURIBOR

Európai irányadó bankközi kamatláb.

Euro (EUR)

Az euro 1999. január 1-jén, tizenegy európai állam fizetőeszközéből kialakított közös kosárvaluta. A tagállamok devizáinak súlyát ezen a napon végérvényesen fixálták, így az eurót alkotó devizák egymással és az euróval szembeni kereskedése gyakorlatilag értelmetlenné vált és megszűnt. A közös európai deviza egyéb devizákkal szemben jegyzett árfolyamát a kereslet-kínálat befolyásolja, készpénzként 2002. január 1-jén jelent meg a piacon.

Euro-devizák

Euro egy deviza abban az esetben, amennyiben olyan illető köt rá betét-hitel ügyletet, melynek országában a deviza nem hivatalos fizetőeszköz.

Eva

Egyszerűsített vállalkozói adó. A hatályos jogszabály (2002. évi XLIII. törvény) értelmében az egyes személyek vállalkozási (gazdasági) tevékenységből származó bevételét egyszerűsített vállalkozói adó terheli. Az evából származó bevétel a központi költségvetést illeti meg.

Expanzív gazdálkodáspolitika

A monetáris expanzió, a gazdaságpolitikának a pénzkínálat növelésével, és a kamatlábak csökkentésével, a gazdaság élénkítésének irányába tett erőfeszítése. Ezt fiskális oldalról az állami beruházások növelésével, adócsökkentéssel (deficit növelése) lehet támogatni.

Export

Áruk és szolgáltatások külföldre irányuló értékesítése.

É
Értéknap

Value date Az adott pozíció teljesítésének napja. Spot és határidős ügyleteknél egyaránt értelmezzük.

Értékpapír

Tulajdont vagy hitelviszonyt megtestesítő okirat, amely jogszabályokban meghatározott alaki, formai kellékekkel rendelkezik. Az értékpapírok széles köre van forgalomban: állampapírok (mint pl. a három, hat és tizenkét hónapos lejáratú kincstárjegyek, a kettő, három, öt és hét éves lejáratú államkötvények), vállalatok, önkormányzatok kötvényei, részvényei, befektetési jegyek, jelzáloglevelek stb. Az értékpapírok átruházhatók (forgathatók), a bennük foglalt jogok a mindenkori tulajdonost illetik meg.

Értékpapírszámla

Értékpapírok nyilvántartására szolgáló technikai számla.

Értékvesztés (devalválódás)

Más devizákban kifejezve csökken az adott deviza értéke.

F
Fedezeti mutató

A fedezeti mutató arra ad választ, hogy a cég tevékenysége során elért fedezeti összeg (az árbevétel és az önköltség különbsége) hogyan viszonyul az árbevételhez. Bruttó fedezet, osztva a nettó árbevétellel.

Fedezeti ügylet (hedge)

A fedezeti ügylet olyan üzleteket jelent, melynek során a piaci szereplők biztosítják magukat az árfolyam, kamatláb vagy egyéb tényező piaci változásának kockázata ellen nyitott pozícióik csökkentésével.

Felértékelés

A kifejezés rendszerint a hivatalos árfolyam vagy devizaérték mesterséges beavatkozással történő növelését jelenti más devizákkal szemben.

Felfüggesztés

Túl nagy árfolyam elmozdulás esetén, megelőzve a krachot és lehiggasztva a hangulatot, automatikusan szünetel az adott részvény kereskedelme a BÉT-en. Ideiglenes, maximum 15 perces szünet akkor lép életbe, ha egy részvény legalább 10, legfeljebb 20 százalékkal (a BUX indexkosárban lévő részvényekre: legalább 8, legfeljebb 15 százalék) mozdul el a bázisártól. Egész napos szünetet akkor rendelnek el, ha legalább 20 százalékkal (BUX kosárban legalább 15 százalék) megy fel-le egy részvény ára a bázisárhoz képest.

FiFo

First in-First out. A legkorábban vásárolt ugyanolyan típusú értékpapírból történő értékesítés.

Fiskális politika

Költségvetési politika. Az állam, az adók-, a kiadások (elsősorban beruházások) révén és a deficit alakításával befolyásolhatja a gazdaságot. Elsődlegesen a gazdasági ciklusok (recesszióban pénzt pumpálni, túlfűtött gazdaságban pénzt kivonni a gazdaságból) ingadozásának mérséklésére alkalmas.

Fix ajánlat

Nagy tételek, a piac megkerülésével való értékesítésének módja. A bróker közvetlenül küld ajánlatot kollegájának, amit csak a meghívott lát, és csak neki áll jogában elfogadni azt. Fix ajánlatot kizárólag a szabad szakaszban lehet kötni, és ha létrejön az ügylet, nem vehet részt a záróár meghatározásában. Minimális mennyiség hazánkban: A kategóriában 100 millió Ft, egyébként 25 millió Ft.

Fix kamatozású kötvény

Hitelviszonyt, követelést megtestesítő értékpapír, melynek kibocsátója előre meghatározott mértékű kamat és a kölcsönvett összeg fizetését ígéri az értékpapír vásárlójának.

Floating Rate

Lásd: Lebegő árfolyam (floating rate)

Forgalom

Adásvételek összértéke, Magyarországon kétszeres érték (összeadják az összes vételt és eladást).

Források (passzívák)

A vállalati vagyon eredet szerint felsorolva a mérlegben. Összértékük megegyezik az aktívákkal. Főbb forráscsoportok: Saját tőke, céltartalékok, kötelezettségek és a passzív időbeli elhatárolások.

Forward ügylet

Egy spot időpontnál későbbi időpontú értéknapra (pl. deviza) vétel vagy eladási ügylet, melyet a kötésnapon rögzítenek a felek. A rögzített árfolyamon történhet szállítás (forward outright) vagy csak nyereség/veszteség elszámolás (termin).

Free Float

Lásd: Közkézhányad (free float)

FTSE 100

Financial Times Stock Exchange. London részvényindexe.

Fundamentális elemzés

A pénz és tőkepiaci termékek árfolyam-elemzésének egyik fő ága. Módszere az adott termék keresletére és kínálatára ható makrogazdasági, társadalmi, politikai tényezők vizsgálata.

FX

Foreign Exchange, azaz devizaváltás, devizapiaci ügylet.

G
G7 (GROUP 7)

A hét gazdaságilag legerősebb országot tömörítő elitklub. Alkalmanként államfői szinten összeülnek és a világgazdaságot meghatározó kérdésekben döntenek. Tagok: USA, Japán, Németország, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Kanada.

G8 (GROUP 8)

A G7 csoport Oroszországgal kibővített változata.

Gazdasági növekedés

Alapesetben a GDP reálértéken vett növekedése.

GDP

Lásd: Bruttó hazai össztermék (GDP)

GDP deflátor

A folyó áras (adott évi árakon) GDP és a változatlan áras reál GDP hányadosa, értéke megmutatja az egész gazdaságra jellemző árszínvonal változást.

GNEI

Global New E-Economy Index. Globális Új E-Gazdaság Index. Nemzetgazdaságokat az információs versenyre való felkészültségük alapján rangsoroló index. Főbb vizsgált paraméterek: tudásalapú munkakörök aránya, beiskolázási mutatók, technológiai innovációs kapacitás, gazdasági dinamizmus, globalizációban való részvétel, digitális gazdaság elterjedtsége.

Greenshoe opció

Nagy pakk részvény, arra az esetre tartogatva, ha a kibocsátáskor nagy az érdeklődés (árstabilitás érdekében).

H
Határidős kontraktus

A határidős piacokon fizikai áruk, illetve egyéb termékek (például részvényindexek, devizák, pénzügyi derivatívák) jövőbeli eladására vagy vételére lehet üzletet kötni (a továbbiakban összefoglalóan áruk). A határidős kontraktus valamely fizikai áru egységnyi mennyiségének egy jövőbeli határidőben történő szállítására vagy átvételére, illetve egyéb termék esetében pénzbeli elszámolására kötött szerződés. (A határidős árral szemben azt az árat, amin jelenleg adják-veszik az árut, készpénzes vagy azonnali árnak nevezzük.)

Határidős ügylet

A határidős ügyletek (szemben az azonnali ügyletekkel) későbbi időpontra vonatkozó adásvételek.

Hedge

Lásd: Fedezeti ügylet (hedge)

Hossz (hausse)

Az árfolyamok emelkedése a tőzsdén (szűkebben, az árfolyamok és a forgalom együttes emelkedése).

Hosszú (long) pozíció

Adott termékből a vásárlások többlete az eladások felett, más szóval long pozícióban van a befektető, ha például az adott termék árfolyamának növekedésével, a deviza erősödésével nyereséget ér el. Ellentéte a rövid pozíció.

I
IAS

International Accounting Standards. Nemzetközi számviteli elvek és standardok.

Immobilizáció

Fél dematerializáció, vagyis az értékpapír kinyomtatásra kerül, de csak egy darabban, s utána a központi értéktárban tartják, nem kerül a befektető kezébe.

Import

Áruk, és szolgáltatások külföldről történő vásárlása.

Index (tőzsdeindex)

Egy piac alapvető mozgásáról folyamatosan tájékoztató mutató. Részvényeknél általában árfolyamindexet, kötvényeknél hozamindexet használnak.

Indirekt jegyzés

Olyan árfolyamjegyzés, amikor egy adott ország devizáját más devizákkal, de elsősorban az USD-vel szemben jegyzett devizaként szerepeltetik.

Infláció

Pénzromlás, egységnyi pénz vásárlóerejének folyamatos csökkenése, vagy másképpen az árszínvonal tartós emelkedése. Két fő fajtája: a termelői és fogyasztói infláció.

Intervenció (devizapiaci-)

A központi bankok a monetáris politikai irányelvek segítése érdekében deviza vétellel vagy eladással interveniálnak, az árfolyam-ingadozások csökkentése, valamint az árfolyamok előre meghatározott sávban vagy szinten tartása érdekében, ezzel a belföldi devizát mesterségesen felértékelik vagy leértékelik.

intervenciós érték (sáv)

Adott devizának egy másik devizában kifejezett árfolyama (árfolyamtartománya), melynek intervenció segítségével történő fenntartására a kormány kötelezettséget vállal.

Investment bank

Lásd: Befektetési bank

IPO

Initial Public Offering, azaz (Kezdeti) Nyilvános Kibocsátás. Elsődleges nyilvános forgalomba hozatal. Az az esemény, amikor az illető társaság részvényeit először lehet nyilvánosan jegyezni - még a tőzsdei bevezetést megelőzően.

ISIN-azonosító

International Securities Identification Number. Értékpapír kód. A kibocsátott értékpapírok egyértelmű azonosítására szolgáló nemzetközi kódrendszer. Technikai okokból, a KELER Zrt által adott kód minden Magyarországon kibocsátott értékpapírra.

IT

Information Technology. Az internetes és a számítógépes szektor gyűjtőneve.

J
Jegybank

A bankok bankja, a monetáris politika fő irányítója. Magyarországon az MNB (Magyar Nemzeti Bank) látja el ezt a funkciót, viszonylagos függetlenséget élvez a kormányzati beavatkozásoktól. Fő funkciói közé tartozik a nemzeti fizetőeszköz értékállandóságának védelme, a törvényes fizetőeszköz kibocsátása, a deviza- és aranytartalékok kezelése, a fizetési és elszámolási rendszer kialakítása és szabályozása, a pénzügyi rendszer stabilitásának támogatása.

Jegyzett deviza

Devizaárfolyam jegyzésénél az a deviza, melyet a másik (bázis) deviza egy egységével kifejeznek. A jegyzett devizapár jobb oldalának a devizaneme. Az árfolyamváltozás során a nyereség/veszteség tehát a jegyzett deviza nemében képződik meg.

Jegyzett tőke

Más néven alaptőke, az a pénzösszeg, illetve nem pénzbeli hozzájárulás (apport), melyet a tulajdonosok véglegesen bocsátanak a társaság rendelkezésére.

Jelenérték (PV)

Beruházásokkal kapcsolatos fogalom, kifejezi, hogy a később keletkező jövedelmeknek a jelenben mekkora jövedelem felel meg, azaz mekkora pénzt kell a jelenleg ismert piaci kondíciók ismeretében befektetni, egy adott későbbi időpontban a kívánt pénzösszeg realizálásához. Átszámítása a pénz időértékét kifejező diszkontráta segítségével történik.

Junk bonds

Lásd: Bóvli kötvény (junk bonds)

K
K+F

Kutatás-fejlesztés.

Kapitalizáció

Lásd: Piaci érték

Kategória (A,B,C)

A budapesti tőzsdén forgó részvények osztályozása. C-től A-ig egyre nehezebb feltételekkel (kapitalizáció, sorozatnagyság, forgalom, közkézhányad, tulajdonosszám, és működési idő) lehet bekerülni. Az A kategóriába kerülés feltétele, gyakoribb és alaposabb beszámolók készítése.

KELER

Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. A brókercégek pénz és értékpapírszámláit vezeti (multilaterális nettósítás elvén). Elszámolási idő részvényenként öt (T+5), állampapíroknál két (T+2) nap.

Keresztárfolyam (cross-rate)

Egyik valuta ára a másikban kifejezve.

Kincstárjegy

Az államgépezet rövid távú (3, 6, és 12 hónapos futamidő) finanszírozására kibocsátott értékpapír. Két fajtája: a nagybefektetőknek kitalált diszkont kincstárjegy (aukción kerül kibocsátásra, és diszkonttal kamatozik) és a kisbefektetőknek kitalált kamatozó kincstárjegy.

Kontraktus

Kötésegység a tőzsdén. Az a legkisebb alapmennyiség, amiben üzletet lehet kötni (pl. 1.000 euró, 100 t gabona stb.). A tőzsdén ebben az alapmennyiségben vagy ennek a többszörösében lehet üzletelni.

Korrekció

Túl gyors emelkedés vagy esés után a tőzsde (vagy csak egy részvény) visszaesik a reálisabb árfolyamtartomány irányába.

Kötésnap

Az üzlet megkötésének napja. Nem keverendő össze a lejárati vagy értéknappal.

Kötvény

A kötvény névre szóló, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A kötvényben a kibocsátó (mint adós) arra kötelezi magát, hogy az ott megjelölt pénzösszegnek az előre meghatározott kamatát (egyéb jutalékait, esetleg egyéb szolgáltatásokat is), továbbá a pénzösszeget a kötvény mindenkori tulajdonosának (jogosultjának) a megjelölt módon és időben megfizeti.

Középárfolyam

A vételi és az eladási ár számtani átlaga.

Közkézhányad (free float)

Azon részvényesek tulajdonában lévő részvények összessége, akik nem számítanak stratégiai befektetőnek, illetve részesedésük nem haladja meg az 5 százalékot.

Krach

Tőzsdei összeomlás. Pl.: a New York-i Fekete Péntek 1929. október 25-én.

L
Lebegő árfolyam (floating rate)

A rögzített árfolyam ellentéte, amikor a deviza árfolyamát kizárólag az iránta megnyilvánuló piaci kereslet-kínálat határozza meg.

Leértékelés

A kifejezés rendszerint a hivatalos árfolyam vagy devizaérték mesterséges beavatkozással történő csökkentését jelenti egy adott értékkel.

Leverage

Lásd: Tőkeáttétel (leverage)

LIBOR

London Interbank Offered Rate. Londoni bankközi, referencia jellegű kínálati kamatláb (ehhez viszonyítják az egyes hiteleket, pl: LIBOR +25 bázispont). A LIBOR a kamatfizetési periódustól, valamint a kérdéses devizától is függ, de mértékét elsősorban a hitelpiaci kereslet-kínálati viszonyok határozzák meg.

Likviditás

Annál likvidebb egy piac, minél rövidebb idő alatt végrehajthatók az ügyletek (mindig van vevő és eladó), minél folytonosabb az áralakulás (nincsenek szélsőséges elmozdulások), és végül minél kisebbek a tranzakciós költségek.

Limitajánlat

Limitáron, vagy annál kedvezőbb feltételek mellett teljesülő ajánlat.

Limitáras megbízás

Tőzsdei termék meghatározott ár alatti vétele, vagy feletti eladása a bróker részéről.

Long pozíció

Lásd: Hosszú (long) pozíció

LSE

London Stock Exchange. London tőzsdéje, Európában a legnagyobb. Legfontosabb indexe: FTSE 100.

M
M0 (monetáris bázis)

Készpénz plusz banki tartalék.

M1

A forgalomban lévő készpénz, vállalati és önkormányzati pénzforgalmi számlák egyenlege, lakossági folyószámlák egyenlege.

M2

M1 plusz a forintban lekötött banki betétek és a devizaszámlák.

M3

M2 plusz a kereskedelmi bankok által kibocsátott banki értékpapírok.

M4

M3 plusz a kamatozó kincstárjegy.

Marge

A vételi és az eladási ár különbözete, ez az árfolyamjegyző haszna.

Margin

Alapletét. Határidős ügyleteknél az ügylet elszámolásának biztosítékaként a pozíció nyitásakor letétbe helyezendő összeg.

Margin call

A határidős devizaügylet biztosítékaként elhelyezett letét (margin) fedezettség árfolyamveszteség miatti csökkenése okán kiegészítő változó letét befizetésre való felhívás.

Mark-to-market

Bármely nyitott pozíció aktuális piaci árak melletti átértékelése, melynek eredményeként képet kaphatunk egy határidős ügylet valós értékéről.

Market maker

Az az aktív árjegyző, aki a market userrel szemben nem csak igényt tart mások jegyzéseire, hanem kiszolgálja mások jegyzési igényeit (devizák esetében ezek tipikusan a kereskedelmi bankok).

Market user

Azok a piaci szereplők, akik a market maker árjegyzéseit használják hedge, spekulációs vagy kereskedelmi célzattal (devizák esetében ezek tipikusan befektetők, vállalati és magánügyfelek, közvetítők).

Másodlagos piac

A már kibocsátott, piacon lévő papírok adásvételének színtere az ún. másodlagos piac.

MAX

Magyar kötvényindex. Azoknak a magyar államkötvények a kamatokkal növelt árfolyamát követi, amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint egy év.

Medve (bear)

A csökkenő árfolyamokat szimbolizálja.

Megadott időpontig érvényes ajánlat

Ajánlatkor meghatározott, de legfeljebb 30 napig érvényes ajánlat az automatikus kereskedési rendszerben a BÉT-en.

Mérleg

A mérleg olyan kétoldalú kimutatás, amely egy adott időpontra vonatkozóan pénzértékben tartalmazza a vállalat anyagi javait összetétel és eredet szerint. Egyik oldalt az eszközök, másikon a források találhatók, ezek értéke megegyezik.

Mind ajánlat

Csak az ajánlati mennyiség maradéktalan kielégítésével teljesíthető (azaz nem lehet részekben eladni/megvenni). Meghatározott minimális mennyiség esetén lehet csak MIND ajánlatot adni.

Minimális mennyiségű ajánlat

Csak az állampapír árjegyző tehet ilyen ajánlatot. Nevéből adódóan meghatározott minimális mennyiségenként vihető/adható el, akár több részletben.

MKIK

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

MNB

Magyar Nemzeti Bank. Lásd: Jegybank

Monetáris politika

A gazdaság pénzügyi szabályozása, fő irányítója a jegybank. Főbb területei: a pénz és hitelállomány nagyságának változtatása, valamint a kamatláb és az árfolyam-szabályozás. Eszközei nagyon szélesek: a nyíltpiaci műveletektől (valuta, vagy állampapír vásárlás), a jegybanki alapkamaton át, a kötelező banki tartalékráta megváltoztatásáig.

Money market

A pénzpiac, mely az egy évnél nem hosszabb lejáratú pénzek piaca, főbb részei a kamatláb, az értékpapír és a hitel- betét piac.

Most ajánlat

A beadás pillanatában élő ajánlat, az automatikus kereskedési rendszerben (ha nem teljesül törlődik a számítógépből).

N
Nap ajánlat

Adott napra érvényes ajánlat az automatikus kereskedési rendszerben (ha nem teljesül aznap törlődik a számítógépből).

NASDAQ

National Association of Securities Dealers Automated Quotations System. Amerika új elektronikus tőzsdéje. (forgalma már meghaladja a NYSE forgalmát)

NASDAQ Composite

A NASDAQ tőzsdeindexe.

NAX

Napi Áramszolgáltató Index. Az indexkosárban az OTC-n forgó, áramszolgáltatók szerepelnek. 1996-ban, 360 pontról indult.

Nettó árfolyam

Tiszta árfolyam. A kötvény árfolyam megtisztítva a felhalmozódott kamattól. Amennyiben a névleges kamatláb kisebb, mint a piaci, akkor a nettó árfolyam alulról, ha nagyobb, akkor felülről közelít a névértékhez (lejáratkor megegyeznek).

Nettó jelenérték

A nettó jelenérték a pozitív és negatív előjelű pénzáramlási elemek jelenértékeinek összege. A nettó jelenérték módszere szerint, ha a befektetés összegénél nagyobb a későbbi pénzáramlások jelenértéke, akkor a befektetést célszerű megtenni, azaz a konstrukciónak pozitív nettó jelenértéke van. A módszer természetesen olyan esetekben is használható, amikor negatív pénzáramlási elemek nem csak az időszak elején, mint kezdeti befektetési igény jelennek meg, hanem a későbbiekben is feltűnnek.

Neuer Markt

Frankfurt NASDAQ-ja, gyorsan fejlődő (IT, Biokémia, stb.), legtöbbször új és nagyreményű cégek tőzsdéje. A Graphisoft papírjai (párhuzamosan a BÉT-el) is itt forognak.

Névérték

A névérték az értékpapíron feltüntetett érték. A tulajdonosi jogok elosztásának alapja. Részvénynél a jegyzett tőkéből való részesedés, kötvénynél pedig a tartozás mértéke.

Névre szóló részvény

Tulajdonjogot megtestesítő, lejárat nélküli értékpapír, mellyel kapcsolatos jogokat a részvény adott, meghatározott időpontban név szerinti birtokosa gyakorolhatja.

New Economy

Új Gazdaság. Szűkebben az Internethez szorosabban kötődő szelete a gazdaságnak, de ide sorolnak sok csúcstechnológiájú, tudásközpontú szektort is. (pl.:távközlés, biotechnológia, média, stb.)

NIKKEI

Tokió legfontosabb részvényindexe.

NX-10

A BÉT mindenkori (kapitalizáció, likvidítás, és forgalom alapján meghatározott) top 10 részvényét tartalmazza. 1995-ben 1.000 ponton indult.

NY
Nyílt piaci műveletek

A központi bankok által a monetáris politikai célkitűzések elérésére a pénzpiacokon végrehajtott műveletek. (tipikusan intervenciók, repo műveletek stb.)

Nyílt végű befektetési alap/jegy

A nyílt végű befektetési alapok határozatlan időre jönnek létre, folyamatosan történik a befektetési jegyek kibocsátása és visszaváltása, bárki bármikor csatlakozhat és kiszállhat.

Nyitó szakasz

A tőzsdei kereskedés első 10 perce. Ebben a szakaszban üzletkötésre nem, csak ajánlatok gyűjtésére kerül sor (kizárólag limit típusú RÉSZ ajánlatokat lehet tenni).

Nyitóár

A nyitóár meghatározására a nyitóáras ügyletkötési szakaszban történik. Párosítják a könyvben lévő ajánlatokat és a legnagyobb mennyiségű tétel ára lesz a nyitóár. Több jól bevált algoritmust használnak, ha ilyen egyszerűen nem definiálható (két vagy több helyen is azonos mennyiség, nincs ajánlat) a záróár. Értelemszerűen ilyenkor egy részvényfajtára csak azonos áron születnek kötések.

Nyitóáras ügyletkötési szakasz

Ebben a szakaszban kerül sor a nyitóár maghatározására, amelyen megkötődnek a nyitóáras ügyletek.

Nyitott pozíció

Kockázatnak való kitettség. Árfolyamkockázatnak akkor van egy piaci szereplő kitéve, amennyiben az eszköz/forrás oldalon devizánként eltérő nagyságrendű tételek állnak.

NYSE

New York Stock Exchange. Talán a világ legjelentősebb (legnagyobb kapitalizációjú) értékpapírpiaca. A Matáv papírjaival is kereskednek. Legfontosabb indexei: DJIA, S&P 500.

O
OÁÁÁÁÁááááá....

A csődbement, elkeseredett tőzsdeügynök utolsó szava becsapódás előtt....

Offer

Lásd: Eladási árfolyam (Offer/Ask)

Opció

Olyan ügylet, amely az egyik fél (a jogosult) számára lehetőség, hogy egy későbbi időpontban nyilatkozzék a felajánlott ügylet elfogadásáról, illetve igénybevételéről. A másik fél (a kötelezett) számára pedig az ügylet kötelezettség: teljesítendő, ha azt a jogosult igénybe kívánja venni. Az opció jogosultja az általa megszerzett jogért úgynevezett opciós díjat fizet az opció kötelezettjének. Az opciós díj mértéke a jogosult által elszenvedhető legnagyobb veszteség, illetve a kötelezett által elérhető legnagyobb nyereség is egyben. A devizaopció egy meghatározott mennyiségű deviza jövőbeli megvételére (vételi opció), vagy eladására (eladási opció) való jogot jelent, előre meghatározott áron, meghatározott lejáratra.

Order

Megbízás.

Osztalék

A részvénytársaság adózás utáni eredményéből, a vállalat osztalékpolitikájának megfelelően osztják a részvényeseknek. A névérték százalékában határozzák meg.

Osztalékfizetési ráta

Egy vállalat által adott időszakban megtermelt profit százalékos mértéke, melyet a részvényesek részére osztalékként kifizetnek. Egy részvényre jutó osztalék osztva az egy részvényre jutó adózott eredménnyel (EPS). Értéke elsősorban a társaság osztalékpolitikájától függ. Általánosságban értéke, dinamikusan fejlődő cégeknél nullához, érett vállalatoknál egyhez közelít.

Osztalékhozam

Egy részvényre jutó osztalék osztva a részvényárfolyammal.

OTC

Over the Counter Market. Tőzsdén kívüli piac.

Outright ügylet

Szállításos forward ügylet. A megállapodás tárgyát képező eszköznek nem csak az értéknövekedését/csökkenését fizetik meg a felek (termin ügylet), hanem azokat gyakorlatban le is szállítják egymásnak (pl. devizát utalnak, hitelt felvesznek).

Overnight ügylet (O/N)

Mai napról a következő munkanapra (T+1) szóló ügylet.

Ö
Önkötés

Az a tőzsdei ügylet, amiben a vevő azonos az eladóval. Akkor használják, amikor egy értékpapírt nyilvántartási okokból átáraznak.

P
P/CFS

Price/Cash Flow per Share Árfolyam/cash flow arány.

P/E

Árfolyam/nyereség arány. Részvényárfolyam osztva az egy részvényre jutó (várható) nyereséggel (EPS). Egyszerre ad képet a vállalatnövekedési lehetőségekről, tevékenységi kockázatáról.

Passzívák

Lásd: Források (passzívák)

Piaci ajánlat

Az ajánlati könyvben a bevitel pillanatában lévő áron teljesülő ajánlat. A nem teljesülő része érvényét veszti.

Piaci érték

Vállalat esetén összes részvény szorozva az aktuális árral. Tőzsde esetében, az összes tőzsdén futó cég kapitalizációjának összege.

Portfolió

Pénzügyi termékek befektetési céllal, valamilyen előre eldöntött rendszer szerinti csoportosítása egyének vagy intézmények által. Pl. egy amerikai részvényportfolió amerikai részvényekből álló befektetések egy csoportját jelenti.

Prémium

A forward ügyleteknél az a nagyság, amellyel egy deviza határidős ára egy másik devizában kifejezve drágább, mint annak spot ára. Határidős teljesítésnél a határidős prémium jelzi a devizapárt alkotó devizák közti kamatlábkülönbséget.

Privatizáció

Állami vagyon magántulajdonba juttatása.

Profit taking

Olyan pozíciózárási megbízás, mely a pozíció megtermelt eredményének realizálására irányul. Más értelemben a pozíció adott értéket elérő nyereségénél (adott árfolyamszintnél) aktiválódó megbízás.

Profit warning

A piac előzetes és általában váratlan informálása egy cég profitjának alakulásáról. Zömében negatív várakozásokat tesznek közzé, megőrzendő a befektetők bizalmát és megelőzendő a rosszul sikerült eredmény utáni árfolyamzuhanást. Létezik pozitív profit warning is: ilyenkor a cégek azt jelentik be, hogy a várakozásoknál jobb eredményt fognak produkálni.

PSCX

Procent Small-Cap index. Kis tőkeértékű magyar részvényekből számított index.

R
RAX

Részvény Alap Portfolio Index. A BÉT-en dolgozó befektetési alapok indexe. A befektetési alapok speciális igényeinek megfelelően összeállított részvényindex, figyelembe veszi, hogy az alapok nem minden részvényt vásárolnak olyan arányban, ahogy például a BUX indexben szerepelnek, figyelembe veszi a befektetési korlátokat és a likviditási előírásokat is. A RAX indexet a Budapesti Értéktőzsde számítja és teszi közzé naponta.

Recesszió

A statisztikusok definíciója szerint, a gazdaság (GDP), két egymást követő negyedévben való csökkenése. Általánosságban használják, gyenge növekedéstől a totális krachig bezárólag, szinte minden esetre.

Reprivatizáció

A privatizációnak az a formája, amikor az elkommunizált értékeket (ingatlan, gyár stb.) közvetlenül volt tulajdonosának adják vissza.

Restriktív

A restriktív monetáris gazdaságpolitika, a pénzkínálat csökkentésével és kamatemeléssel szivattyúzhat ki pénzt a gazdaságból. A kormányzat a gazdaság mélyhűtését megszorító intézkedésekkel (adóemelés, kiadáslefaragás) támogathatja.

Rész ajánlat

Az ajánlatban rögzített feltételek mellett az ügylet részletekben is teljesülhet. Ez az alapértelmezett ajánlat.

Részvény

Társasági jogot megtestesítő értékpapír. Osztalékra, közgyűlésen való részvételre, végelszámolásban (felszámolásban) értékre jogosít. Lehet névre és bemutatóra szóló. Speciális fajták: elsőbbségi (osztalék, szavazati, stb.), dolgozói, kamatozó.

ROA (Return On Assets)

Lásd: Eszközarányos nyereség

ROE (Return On Equity)

Lásd: Saját tőke-arányos nyereség

Roll-over

Görgetés. Egy adott pozíció (árfolyam, hitelügylet) lejáratkori lezárása és egyidejű megújítása további időszakokra. Az ügylet történhet rövid időszakra is (pl. tom/next).

Rövid (short) pozíció

Eladási pozíció. Adott termékből az eladások többlete a vételek felett, más szóval short pozícióban van a befektető, ha az adott termék árfolyamának csökkenésével, a deviza gyengülésével nyereséget ér el.

S
S & P 500

Standard & Poors 500. Amerikai, széles körben szemmel tartott tőzsdeindex.

Saját tőke-arányos nyereség

Adózott eredmény osztva az átlagos saját tőkével. Megmutatja a saját tőke (alaptőke és tartalékok) hozamát.

SEAQ

Tőzsdén kívüli piac Londonban.

Short pozíció

Lásd: Rövid (short) pozíció

Shortolás

A spekulációs stratégia egyik fajtája. A spekuláns az árfolyamok esésére számítva az adott piacon eladási (short) pozíciót vesz fel.

Small figure

Az árfolyamok jegyzésekor az üzletkötők egymás között időtakarékosságból nem mondják ki az árfolyamokat jelző teljes számot, általában az árfolyam utolsó két számjegyével adják meg az árfolyamokat. (pl amennyiben az USD/JPY árfolyam 116,65-116,75, akkor ezt 65-75-ként jegyzik az ajánlatok során). Tehát a small figure ezt az utolsó két, gyakran változó számot jelenti.

Spekuláció

Olyan ügylet, melynek során a spekuláns nyitott pozíció felvállalásával, kockázatvállalással, nyereséget igyekszik realizálni.

Spekuláns

Spekulációval foglalkozó befektető. Precíz elemzést és kockázatértékelést igénylő munka.

Spot ügylet

Olyan devizaváltási üzletkötés, melynek lejárata az üzletkötést követő azon második nap (T+2), mely a kötésben szereplő devizákban munkanapnak minősül.

Stagfláció

Mint a nevéből is kitűnik, az inflációnak és a gazdasági stagnálásnak (esetleges recessziónak) kombinációja egy gazdaságban.

Stop loss

Pozíciózárási megbízás, mely a pozíció várható veszteségének csökkentésére irányul. Más értelemben a pozíció adott értéket elérő veszteségnél (adott árfolyamszintnél) aktiválódó megbízás.

Swap ügylet

Két különböző időpontú és irányú, ugyanarra a tőkeösszegre szóló konverzió együttese.

SWIFT

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Nemzetközi elektronikus kommunikációs rendszer, ezen keresztül bonyolódik a bankközi ügyletek fizetéseinek, elszámolásainak jelentős része.

SZ
Szabad szakasz

A folyamatos kereskedés ideje, ahol minden ügylet külön áron jöhet létre. Ez a tőzsdeidő leghosszabb szakasza. A kereskedés szabad szakaszbeli algoritmusa szerint, a rendszerbe érkező vételi ajánlat a legkedvezőbb árú (legolcsóbb) eladási ajánlattal párosítódik, az eladói ajánlat árán. A befutó eladási ajánlat pedig a könyvben lévő (legmagasabb) árú vételi ajánlattal jön össze, a vételi ajánlat árán.

Szakasz ajánlat

Alapértelmezett az adott szakaszra érvényes ajánlat az automatikus kereskedési rendszerben.

Szja

Személyi jövedelemadó.

Szufficit

Költségvetési többlet.

T
"T" nap

A tőzsdei ügyletkötés (adás/vétel) napja.

T.S.E.

Tokyo Stock Exchange. Tokió értéktőzsdéje. Legfontosabb indexe a Nikkei.

Tea

Brókercégek által létrehozott, forgalomarányos befizetésekből álló alap (KELER felügyeli), az esetleges nemfizetések esetére.

TEBÉSZ

Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége. Védi az egyéni befektetők érdekeit brókercégekkel, kibocsátókkal, állammal szemben.

Technikai elemzés

Az árfolyamelemzés olyan módszereinek gyűjtőneve, melyek kizárólag az árfolyamgrafikonok, napi árfolyamérték változások közti matematikai, statisztikai összefüggések elemzésével, előrejelzések készítésével foglalkoznak

Termin ügylet

Olyan forward ügylet, melynél a felek lezáráskor vagy lejáratkor a tőkét nem mozgatják csak a pozíción keletkezett nyereséget/veszteséget számolják el egymással szemben.

THM

Teljes Hiteldíj Mutató. Hitelfelvétel során az ügyfelet terhelő, a banknak fizetendő összes díj, amely a felvett összeg százalékában fejezi ki a hitellel kapcsolatos összes terhet. Számítását a 41/1997. (III. 5.) kormányrendelet írja elő.

Tőkeáttétel (leverage)

Vállalati szinten, egy cég idegen tőke, saját tőke aránya. A határidős ügyleteknél nem kell a teljes kötési értékkel rendelkeznie az ügylet kezdeményezőjének, elegendő a megfelelő margin elhelyezése. Az ebből fakadó tőkeáttétel növeli meg az ilyen típusú ügyletek várható hozamát és kockázatát. A letett pénz és az ügylet értéke közti arányt is nevezzük tőkeáttétnek (minél nagyobb, annál nagyobb a kockázat).

Tőkeszámla

Hasonló az értékpapírszámlához. Külföldi részvény nem tartható rajta.

Tom/Next ügylet (T/N)

Olyan betét vagy deviza ügylet, mely az üzletkötést követő első munkanapon indul (T+1) és az azt követő munkanapon zárul le (T+2).

Tőzsde

A piacok piaca, a kínálatot és keresletet koncentráló fórum. Működését és alapítását szigorú törvényi keretek betartásához kötik (tőzsdetagok száma, alaptőke, miniszteri engedély) Magyarországon 2005. novemberétől egy ilyen intézmény működik: BÉT.

Tőzsdei szünet

A tőzsde sok okból szünetelhet: Ünnepnap, technikai probléma. Létezik beépített mechanizmus az egyes értékpapírok szüneteltetésére. Lásd: Felfüggesztés

Tőzsdeindex

Egy piac alapvető mozgásáról folyamatosan tájékoztató mutató. Részvényeknél általában árfolyamindexet, kötvényeknél hozamindexet használnak.

V
Valuta

Valamely ország törvényes fizetési eszköze, illetve annak egysége.

Vételi árfolyam (bid)

Az árfolyamjegyző (bróker) ezen az árfolyamon vásárol. A kamatlábak esetében az a kamatláb (%-ban) melyen a bank a devizát hajlandó betétként felvenni. Négy tizedes pontosággal szokták jegyezni. Kétoldali jegyzésnél a bal oldali érték.

Vinkulálás

Bemutatóra szóló értékpapír névre szólóvá alakítása. Régen, azt az aktust hívták így, amikor a részvénytulajdonos, rosszat sejtve, ráírta nevét az értékpapírra.

Volatilitás (volatility)

Részvények/tőzsdék esetén a változékonyság gyakorisága. Nagy volatilitású részvény/piac, amely föl-le ugrál, ellenkező esetben stabil részvényről beszélünk. Kötvények kamatláb-érzékenységére is használják a kifejezést.

Vvé ajánlat

Visszavonásig, de legfeljebb 30 napig érvényes ajánlat az automatikus kereskedési rendszerben.

W
WACC

Weighted Average Cost of Capital. Átlagos tőkeköltség, a saját tőke számított alternatívaköltsége és az idegen tőke forrásköltségének számtani átlaga.

Warrant

A kibocsátó hazai joga szerint értékpapírnak minősülő okirat vagy számítógépes adat, amely a BÉT-re bevezetett mögöttes értékpapír-sorozatra szól. Meghatározott időpontban vagy időpontokban lehívható jegyzési, elővásárlási vagy vételi jogot testesít.

WIG

Varsói tőzsdeindex.

Y
Yard

Egymilliárd forint a pénzügyi szlengben.

Z
Záró szakasz

A szabad szakasz vége, mindössze a záróárat határozzák meg.

Záróár

Adott részvény, utolsó kötése előtti harmadik tranzakció árfolyama. Régen az utolsó kötést (ha összesen nincs négy, akkor most is) vették alapul, de azt könnyen lehetett manipulálni. Ha egy kötés sem születik, akkor az utolsó záró marad az aznapi záró is.

Zárt piac

Olyan piac, amelyre újabb szolgáltatók számára a belépés nem lehetséges.

Zárt végű befektetési alap/jegy

Olyan határozott idejű befektetési alap, melynek jegyeit a kibocsátó intézmény csak lejáratkor váltja vissza, ám bevezeti azokat az értéktőzsdére, ezzel teremtve meg likviditását. A zárt végű alapok kevésbé kedveltek Magyarországon, mivel hosszabb távú tőkelekötést igényelnek. A zárt végű alapoknak nem kell nettó eszközértéküket nap mint nap közzétenniük. Mivel tőzsdei likviditásuk igen alacsony, gyakori, hogy a kialakult árfolyam sokkal kisebb, mint a tényleges eszközérték.

Hírlevél