Tanulmányi referenciák

A Blochamps Capital a hazai privátbanki piac fejlődéséért 2004 óta dolgozó, elkötelezett tanácsadó vállalkozásként hagyományosan elkészíti éves összefoglaló tanulmányát a magyar privátbanki piacról. Megszokott hagyományainkat követve minden évben bevonjuk az üzletágakat, illetve az üzletágak vezetőit az áttekintő tanulmány tematikájának kialakításába, ám évről-évre ismételten megújított forma és szerkesztési elvek mentén készítjük el az átfogó elemzést. Évtizedes renoméja munkánknak, hogy egyre több szolgáltató használja az éves összefoglaló Tanulmányunk angol nyelvű kivonatolt változatát a külföldi menedzsment felé a hazai privátbanki piac viszonyainak ismertetésére. A szerződéses ár nemcsak a magyar nyelvű Tanulmányt, hanem az azt követő konzultációt is magában foglalja, sőt a komplex elemzés angol nyelvű kivonata is elérhető külön megállapodás esetén. Tanulmányunkat referenciamunkának tekintjük évről-évre, így igyekszünk az év során konzultációkon, megbízásokon, képzéseinken, vagy egyedi tanulmányokban felhalmozott temérdek privátbanki szakmai anyagot és információt megbízható esszenciává szűrni. A Tanulmányaink stabil megbízhatósággal professzionális rálátást nyújtanak a magyarországi privátbanki piac egyes tendenciáira, a hazai privátbanki szolgáltatókat jellemző üzletpolitikai változásokra, illetve az esetlegesen megváltozott piaci szerepvállalásaikra.

2008-ban publikált éves Privátbanki Tanulmányunk külön fókuszként a privátbanki szolgáltatások célcsoportját jelentő, stabilan magas státusú társadalmi réteg megtakarítási, befektetési szokásait, igényeit kutatta.

A Társaság a 2009 és 2010 években az Éves Összefoglaló Tanulmány keretei között a hazai privátbanki szolgáltatókat vizsgálta, részletesen elemezve a magyarországi privátbanki piac tendenciáit, a privátbanki szolgáltatókat érintő, a gazdasági válság következtében jellemző üzletpolitikai változásokat és az esetlegesen megváltozott piaci szerepvállalásokat.

2011. éves, a „Privátbanki piac Magyarország 2011. A magyarországi privátbanki szektor állapotfelmérése” című tanulmányunk a hazai és a magyar ügyfélreferenssel rendelkező külföldi privátbanki szolgáltatókat monitorozta, s a reprezentativitásra törekedve mutatott képet a magyarországi privátbanki piac helyzetéről, főbb tendenciáiról.

2012. évben kiadott Éves Összefoglaló Tanulmányunk részletes tájékoztatást nyújtott az egyes szolgáltatókról és az általuk közrefogott versenykörnyezetről, vizsgálta az év közben mindinkább erősödő vagyontranszfer hatásait és a professzionális CRM hatását, előnyeit rövid- és hosszútávon.

A szektor állapotfelméréséről 2013-ban publikált Éves Tanulmányunk a szektor szereplőinek monitorozásán túl a bizalmi vagyonkezelés témakörét vonta górcső alá a részletes és hagyományosan pontos piaci prognosztizációk, folyamatkifutás elemzések mellett.

A szektor állapotfelméréséről 2014-ban publikált Éves Tanulmányunk a hazai szektor szereplőinek működési monitorozása mellett a privátbanki értékesítési és szegmentációs különbségeket, valamint a CRM/IT Reporting jellemzőket elemezte.

2015-ben publikált éves Privátbanki Tanulmányunk a 2015 „tavaszi vihar” utáni termékkörnyezet, a felértékelődő privátbankári szerep, a magyarországi digitalizációs lehetőségek és a nemzetközi technológiai trendek vizsgálata mellett a nemzetközi működési környezet, szolgáltatási és fejlesztési irányok változását, az ügyfélkapcsolati jövedelmezőség kihívásait,az örökösödés, második generáció trendeit a világban, valamint a CEEU régió privátbanki működési rangsorait állította fókuszába.

A 2016-ban publikált éves Privátbanki Tanulmányunk az eddigi évek egyik legkiemelkedőbb szakmai összegzése a beépített széles körű menüpont tematika és átfogó szektor információk tekintetében. Többek között tartalmazta az értékesítési csatornák elemzését, az értékajánlathoz vezető fejlesztések vizsgálatát, illetve a privátbankárok változó szerepének összefoglalását, emellett betekintést nyújtott a magyarországi privátbanki szektor 2016-os állapotába és 2017-es várható trendjeibe is.

2017-es Összefoglaló Privátbanki Tanulmányunk betekintést nyújtott a magyarországi privátbanki szektor aktuális állapotába, a nemzetközi privátbanki tendenciákba, és több relációban is szakértői élvonal rangsort állított a magyarországi privátbanki szolgáltatók között. A szektor aktuálisan várható trendjei mellett nem csak a MiFID II hatásáról, hanem a generációváltás problémáiról és lehetőségeiről is külön fejezet értekezett.

2018-as Összefoglaló Privátbanki Tanulmányunk immáron 256 oldalon enged betekintést a magyar, illetve a nemzetközi privátbanki trendekbe, egy különleges új fejezettel, mely szakmai szonda felmérés és infografika a PB vezetői kihívásokról minden magyar privátbanki vezetőt meginterjúvolva készült el. A magyarországi és a helyi magyar ügyfélreferenssel rendelkező külföldi privátbanki szolgáltatók egyedi 2-2 oldalas státus táblái és historikus adatai mellett a sikeres family office építés lehetőségeit is feltérképezi idei Összefoglalónk.

2019-es tartalomjegyzékünk pontjai jól tükrözik, milyen mélységi tematikára fókuszál a decemberi Éves Privátbanki és Vagyonkezelői Összefoglaló Tanulmány, illetve mellékeltük milyen tartalomjegyzékekkel jelentek meg Éves Tanulmányaink az utóbbi években. Törekedtünk még több illusztráló infografikával láttatni a méréseinket, megfigyeléseinket, s őszintén hisszük, hogy minden, a vagyonos ügyfelekkel vagy a vagyonkezeléssel dolgozó partnerünk számára hasznos segítséget nyújthat a munkához, a tervezéshez, az önképzéshez. Állandó és naprakész figyelmünk a hazai „vagyonos piacon” lehetővé tette, hogy nagy pontossággal kerüljenek prognosztizálásra a szektor aktuálisan várható trendjei nem csak szolgáltatói, de ügyféligény relációban is. Büszkék vagyunk, hogy a magyarországi privátbanki és vagyonkezelési szegmensről Közép-Kelet Európában egyetlenként átfogó képet nyújtó összegző kiadvány immár 17 éve jelent hivatkozási és kutatási alapot a magyarországi privátbanki folyamatokat figyelemmel kísérő szereplők, illetve a gazdasági média számára.

2021 januárjában megjelent 2020-as Összefoglaló Évkönyvünk egy 200 oldalas elemzés, mely tartalmaz auditált, szakmai infografikákat, WM és PB szektor monitoring, és működési adatbázisokat, de a tartalomjegyzék pontokban összeszedett tematikák alaposan tükrözik, hogy milyen témákban születtek idén a külön illusztráló infografika sorozatok, szakmai fejezetek. Idén kiemelten foglalkozik az anyag arról, hogy 2020 hogyan rajzolta át a megújuló vagyonkezelés folyamatait, trendjeit, ugyanakkor tartalmaz a szegmens kiszolgálási fejlesztés támogatására egy komplex nemzetközi felmérést a női vagyonosok befektetési és pénzügyi pszichológiai jellemzőiről, valamint a társadalmilag tudatos befektetéseknek a vagyonkezelőkre és az ügyfelekre gyakorolt hatásáról is.

2022 január 4.-én jelent meg az unikális szakmai enciklopédiaként funkcionáló Privátbanki és Vagyonkezelési Összefoglaló Évkönyv, amely több mint egy évtizede Közép- és Kelet-Európa egyetlen iparági állapotfelmérő Évkönyve. A kiadvány infografikáival, adattábláival nem csupán a hazai privátbanki és vagyonkezelési piac szereplőinek képes átfogó háttértámogatást nyújtani képzési, üzletág fejlesztési és stratégia alkotási feladataikban, hanem a pénzügyek kulisszái mögé tekinteni kíváncsi megtakarítók számára is érdekes olvasmány. Hivatkozási és kutatási alapot jelent a magyarországi privátbanki és vagyonkezelési folyamatokat, family office trendeket figyelemmel kísérő média számára is, hiszen módszeres áttekintést ad rendre a magyar vagyonosok befektetési és pénzügyi szokásairól. A megszokott iparági „key findings” és prognózis táblák mellett idén két egyedi tematikára is külön fejezet készült: a családi vagyontervezés, és a társadalmilag tudatos befektetések hatásait is vizsgáltuk.

2023. januári Évkönyvünk nem csak Magyarországon, de Közép-Európa egészét tekintve minőségi tudástárként segíti a hazai PB&WM vezetők munkáját, ráadásul ár-érték arányban maximálisan a hazai piaci szolgáltatók feszített tudás-vásárlás-budgetjéhez igazítva. Örülünk, hogy Évkönyveink évről-évre partnereink polcának is ékei, emellett a kollégáinak hasznos szakmai forrásai.  A magyarországi vagyonkezelési, family office és privátbanki szegmensről egyetlen átfogó képet nyújtó kiadvány immár 2 évtizede jelent hivatkozási és kutatási alapot a magyarországi vagyonkezelési folyamatokat figyelemmel kísérők számára, egyedülállóan pontos képet adva a piac működési hátteréről. Historikus adatbázisunk komplex belátást nyújt nem csak a szolgáltatókról, de áttekintést ad a magyar vagyonosok befektetési és pénzügyi szokásairól. Állandó és naprakész figyelmünk a hazai „vagyonos” piacon egyúttal lehetővé teszi, hogy nagy pontossággal kerüljenek prognosztizálásra a szektor aktuálisan várható trendjei nem csak szolgáltatói, de ügyféligény relációban is, saját iparági mérésekkel és adatbázisokkal segítve működéseteket.


Prémium és Affluens Ügyfélszegmens Kutatás

2023-ban megjelenő Kutatásunk a Prémium- és az Affluens banki kiszolgálást és ügyfeleket helyezte fókuszába. 2021-ben hatalmas sikert aratott Women Finance Kutatásunk a női pénzügyekről, és nagy  öröm számunkra, hogy szakmai és média visszhangjában 2022-ben a fiatalok pénzügyeit taglaló Youth Affluent Finance Kutatásunk meghatározó figyelmet kapott. Örülünk, hogy idei szakmai anyagunk is hasznos segítség lett minden partnerünknek a stratégiatervezés során. A privátbanki és a vagyonkezelési piacon szerzett tapasztalatunk, és rálátásunk hatalmas segítség volt idén, amikor a még kutatásilag szinte érintetlen, eddig soha meg nem vizsgált prémium- és affluens banki szektort kezdtük el vizsgálni. Az 50 oldalas, tömör anyag számos infografikával, korábban nem összegzett adattáblával és szakmai elemzéssel kerül most hazánkban elsőként átnyújtásra, delikát szakmai erőforrásként a piaci szereplőknek.


Youth Affluent Finance Kutatás Tanulmány

2022 nyarán megjelenő exkluzív Youth Affluent Finance Tanulmányunk egy 40 oldalas speciális kutatás, mely betekintést kínál a külföldön tanuló magyar diákok megtakarítási és befektetési preferenciáiba. Körképünk korábban Magyarországon soha nem vizsgált részletességgel tekinti át a jövő privátbanki, vagyonkezelési ügyfeleinek viszonyát és véleményét az elvárt pénzügyi szolgáltatásokról, az öngondoskodásról, a hitelekről vagy a kriptovalutákról. Tanulmányunk fókuszcsoportos kutatáson keresztül, számos aspektusból mutatja be színes infografikákkal illusztrálva a fiatalok pénzügyeket illető gondolatait.


Woman Finance Kutatás Tanulmány

Intenzív szakmai visszhangot keltett 2020 végén a Woman Finance kutatásunk, mely nemzetközi és hazai körképet mutat be a női vagyonosok alig ismert világáról. Hiánypótló infografika és adatábra készlet összegzésünk a kiszolgálási fejlesztés támogatására készült. A tanulmány komplex nemzetközi felmérésekkel szolgál a női vagyonosok befektetői kockázatkezelési és pénzügyi pszichológiai jellemzőről, valamint példa nélküli betekintéssel láttat a hazai vagyonos hölgyek befektetési és szolgáltatási igényeire. Körképünk egyedülálló a Magyaroroszági és a nemzetközi piacon egyaránt.


Hazai pénzintézet számára a privátbanki üzletág elindításához, majd az üzletág termékportfoliójának kialakításához a Blochamps Capital Kft. 2004-ben és 2005-ben átfogó elemzést készített a magyarországi privátbanki üzletágak helyzetéről, a nemzetközi és hazai privátbanki szolgáltatások részletes összehasonlításáról. A Társaság közreműködött a bank privátbanki üzletágának elindításában, a szolgáltatások kialakításában, összefoglaló tanulmányt készített magyar és angol nyelven a klasszikus, innovatív és a kapcsolódó privátbanki termékekről a private banking tevékenység hatékonyabb működésének érdekében.


A Blochamps Capital Kft. kiemelt Partnerei számára, összefoglaló Tanulmányban részletezte a 2006. szeptember 1-vel hatályba lépő kamat- és árfolyamnyereség adó előtt eszközölhető esetleges befektetési lehetőségeket, vizsgálva az adóvonzatokat és bemutatva a hazai pénzintézetek által kínált új befektetési konstrukciókat.


Vezető befektetési szolgáltató felkérésére 2006-ban és 2007-ben a Társaság átfogó piackutatást végzett privátbanki és devizaüzletág elindításához, valamint az üzletág szolgáltatás portfoliójának kialakításához nyújtott éves együttműködés keretében tanácsadói szolgáltatásokat.


A Társaság 2008-ban átfogó Tanulmányban vizsgálta Megbízói részére az egyes európai államokban hatályos, cégalapításra vonatkozó leglényegesebb előírásokat, az adó és járulékfizetési kötelezettségeket, felmérve, milyen feltételek mellett lehet korlátolt felelősségű társaságot, részvénytársaságot, off-shore leányvállalatot, befektetési alapot létrehozni.


Vezető pénzintézet felkérésére a Társaság 2009-ben átfogó piackutatásban részletezte a magyarországi bankközi piacon, a származtatott ügyletekre alkalmazott alapletét követelményeket, a vállalati ügyfelek részére elérhető bankközi devizakereskedési kondíciókat.


A Blochamps Capital Kft., magánszemély Megbízói számára 2009 során készítette el a hazai tőkepiacra jellemző, alacsony kockázatú befektetési formákat tartalmazó összefoglaló tanulmányát.


Társaságunk 2005 óta hónapról hónapra készít a magyar és nemzetközi piac aktualitásairól, trendjeiről prezentációs slide-sorokat.


2012-ben külföldi private banking  szolgáltató részére készített a Blochamps Capital egyedi tanulmányt, az egyes Magyarországon működő kereskedelmi banki szolgáltatók meghatározott privátbanki szolgáltatási területeiről.


Kelet Európában aktív bankcsoport nemzetközi menedzsmentje részére a magyarországi privátbanki piacról angol nyelvű állapotelemzést és prezentációt készített Társaságunk 2009-ben.


Megbízónk felkérésre elkészítettük a 100 oldalas, a privátbanki szolgáltatások célcsoportját jelentő, stabilan magas státusú társadalmi réteg megtakarítási, befektetési szokásairól és igényeiről szóló Tanulmányunkat 2008-ban és 2017-ben.

Hírlevél